Mogán innfører forbud i fleng – snart kan du ikke tørke klær på balkongen

Mogán kommune sørvest på Gran Canaria innfører snart en kaskade av forbud i en ny og omfattende forordning.

klesvask til tørk

Å tørke klesvasken utendørs kan bli en saga blott i Mogán kommune.

Det blir blant annet forbudt å henge klær og andre tekstiler til tørk på balkonger.

Dessuten forbud mot å sove på offentlig plass både dag og natt, å spytte, og å gå naken eller halvnaken.

Gebyrer på opptil 3000 euro kan bli ilagt de som bryter mot dette.

163 paragrafer

En lang forordning med en rekke forbud og regler er i ferd med å utarbeides.

Den har fått navnet «Forordning for sameksistens og borgersikkerhet», og har 163 paragrafer.

Her er noen eksempler på de mange forbudene i forordningen:

Et helt kapittel er viet forbud mot oppførsel som krenker folks verdighet og enhver form for diskriminering og rasisme.

Forbud mot klestørk på balkonger.

Forbud mot å legge reklame på biler.

Forbud mot å spytte på gata.

Forbud mot å sove på offentlig plass.

Forbud mot å gå helt eller delvis naken på offentlige gater og veier.

Forbud mot å kaste fra seg søppel.

Forbud mot tigging og å be om penger mot småtjenester på gaten, slik som å vaske bilvinduer.

Forbud mot å sette potteplanter på balkonger uten tilstrekkelig sikring mot at de faller ned.

Forbud mot gateprostitusjon.

Forbud mot å kaste kinaputter og annet fyrverkeri som lager støy.

Forbud mot å innta alkohol eller narkotika på gatene.

Forbud mot å helle vann på offentlige veier og gater.

Forbud mot å la bilmotoren gå når bilen står parkert.

Ute på høring

Forordningen ble midlertidig godkjent av kommunestyret i november, men har ikke tredd i kraft ennå. Først blir den nå lagt ut på offentlig høring i 30 dager.

Strafferammen er bøter opp til 750 euro for mindre brudd på forordningen, 751-1500 euro for alvorlige brudd, og 1501-3000 euro for svært alvorlige brudd.

Tags