Ormehoder stopper stort turistprosjekt på Tenerife

En vernet plante i ormehodeslekten har fått den kanariske regjeringen til å beordre byggestopp for luksusanlegget Cuna del Alma i Puertito del Adeje sør på Tenerife.

Echium Triste ormehode

Planten blir ofte kalt "vibora blanca", den hvite ormen, på grunn av de stikkende "hårene". Nivaria (det gamle navnet på Tenerife) blir også brukt.

Årsaken er en umiddelbar fare for skader på plantene (Echium triste), opplyser departementet for økologisk overgang.

Stoppordren er et preventivt tiltak. Utbyggerne, selskapet Segunda Casa Adeje SL, har nå 15 dager på seg til å komme med innvendinger.

Klager fra miljøvernere

Departementet har fått verifisert at den vernede planten finnes i byggeområdet.

Verifiseringsprosessen startet etter at det kom klager fra miljøverngruppen Salvar La Tejita.

Fra en av protestaksjonene i oktober. Foto: Salvar La Tejita

Beskyttelse må garanteres

Arbeidene er stanset inntil det er laget en handlingsprotokoll som garanterer beskyttelse av plantene.

Det vises til at byggeområdet er 500 000 kvadratmeter stort. Derfor er det umulig å gjøre en uttømmende analyse av vekster som blir berørt av prosjektet kun med rutinebesøk.

Har spesialbeskyttelse

Plantene er beskyttet i henhold til en lov fra juni 2010 for Kanariøyenes katalog over beskyttede arter. De er beskyttet i kategorien «spesialbeskyttelse».

Denne kategorien omfatter ville arter som trenger beskyttelse basert på deres vitenskapelige, økologiske og kulturelle verdier, eller fordi de er unike eller sjeldne.

Poppet opp etter regnvær

Regnet som kom i september og oktober førte til at det er observert mange eksemplarer og hundrevis av frøkapsler i en del av utbyggingsområdet kjent som Los Goros.

Dette ser departementet som en bekreftelse på at det er en ny bestandskjerne, og at habitatet har de nødvendige forholdene for nye eksemplarer.

Sier nei til flytting

Departementet har også avslått en forespørsel fra utbyggerne om å flytte plantene ut av byggeområdet.

Dessuten krever de en detaljert kartografi av Puertito de Adeje-sektoren, inkludert områdene der arbeidene utføres.

Dette for å kartlegge distribusjonen og potensialet til denne nye plantebestanden.

I tillegg krever departementet at det skal utformes en passende metodikk for prøvetaking. Metodikken skal gjøre det mulig å overvåke plantene og den fremtidige utviklingen samt utbredelsen i området.

Disse punktene er en forutsetning for å kunne lage den nevnte handlingsprotokollen som skal garanterer beskyttelse.

Når dette er på plass, må prosjektet modifiseres slik direktoratet for bekjempelse av klimaendringer anser som nødvendige for å bevare truet flora.

Har stoppet arbeidene før

Miljøgruppen Salvar La Tejita har kjempet mot utbyggingen i lang tid, og har etablert en protestleir i byggeområdet.

De klarte for noen måneder siden å stoppe arbeidene for en periode etter at arkeologiske verdier ble skadet.

Den kanariske regjeringen ila i september Segunda Casa Adeje SL en bot på 600 000 euro for ødeleggelsene.

Utbyggerne fikk en tid senere tillatelse til å fortsette arbeidene i områdene hvor det ikke er påvist arkeologiske verdier, men nå blir det en ny stop i fremdriften for det utskjelte kjempeprosjektet.

Utbyggerne har denne gangen selv erkjent at de vernede plantene finnes i området.

Det er planer om å bygge 420 luksusvillaer for turister, og tilhørende anlegg, i Puertito de Adeje.

Et av de siste uberørte naturområdene sør på Tenerife ligger i dette området.

Tags